Előadások

(1) Ezidáig 194 előadást tartottam nemzetközi konfrerenciákon, kongresszusokon és 169 vendégelőadást egyetemeken és egyéb tudományos intézményekben; a további részletek az egyes országokra kattintva láthatók:

(2) Konferencia-szervezés: Az általam szervezett konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok stb. felsorolása ⇒ itt található.