Prof. Dr. Földes Csaba, DSc.

 

Előadások

1. Ezidáig 189 előadást tartottam nemzetközi konfrerenciákon, kongresszusokon és 164 vendégelőadást egyetemeken és egyéb tudományos intézményekben; a további részletek az egyes országokra kattintva láthatók:

2. Konferencia-szervezés: Az általam szervezett konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok stb. felsorolása ⇒ itt található.