Recenzió az 1996-os évben

  • Textverstehen – Textarbeit – Textkompetenz. Beiträge zum Workshop am 9.-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universität. Hrsg. von Magdolna Bartha in Zusammenarbeit mit Attila Péteri. Budapest 1994 (Budapester Beiträge zur Germanistik; 27). – In: Petőfi, S. János/Békési, Imre/Vass, László (szerk.): Szemiotikai szövegtan. 9: A szemantikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (I). Szeged 1996 (Acta Acad. Paed. Szegediensis, Ser. Ling., Litt. et Aest.). – p. 288-292.