Vendégelőadás Luxemburgban

  • Deutsch in Osteuropa. – Centre Universitaire de Luxembourg, 1991. április 24. (meghívó: Prof. Dr. Fernand Hoffmann).