Kutatás

Kutatási területek: német nyelvtudomány és alkalmazott nyelvészet, főként

  • interkulturális nyelvészet,
  • interkulturális kommunikáció,
  • frazeológia,
  • lexikográfia,
  • két- és többnyelvűségkutatás, kontaktusnyelvészet (főként német–magyar nyelvi kapcsolatok),
  • nyelvpolitika, szociolingvisztika, nyelvi variáció-kutatás,
  • német kisebbségkutatás,
  • német mint idegen nyelv.

Aktuális elnyert projektek:

A közelmúltban lezárult:

Tudományos aktivitások: áttekintés ⇒ itt található.

Publikációk: közleményeim jegyzéke ⇒ itt olvasható.