Előadások Magyarországon

Konferencia-előadások
Vendégelőadások

Konferencia-előadások

 • Ereignisse und Meilensteine in der Entwicklung des Deutschen als Fremdsprache weltweit: Ein sprachenpolitischer Blick. – In: "Ereignis in Sprache, Literatur und Kultur". Interdisziplinäre Tagung. Pannon Egyetem, Veszprém, 2018. október 4–6.
 • Sprachlich-kommunikative Grenzüberschreitungen. – In: Jahrestagung der Gesellschaft ungarischer Germanisten (GUG), Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2016. március 17.
 • Ungarndeutsche Forschungen als interkulturelle Herausforderung. – In: III. IFNIG-konferencia „Sprach- und Textkulturen ‒ interkulturelle und vergleichende Konzepte“, Pannon Egyetem, Veszprém, 2015. szeptember 25-26.
 • Kultúra, interkulturalitás és hibriditás – mint kulcsszavak a nyelvészetben. – In: XXIII. MANYE-kongresszus: „Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák”, Budapest, ELTE, 2013. március 26-28.
 • Chancen der Germanistik im Lichte der aktuellen Hochschulregelungen. – In: „Ungarische Germanistik im Lichte der neuen Hochschulregelung“ kerekasztal-beszélgetés, Jahrestagung der Gesellschaft Ungarischer Germanisten (GUG) zum Thema "Österreichische Literatur und Kultur", Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2012. június 1-2.
 • Hibriditás mint nyelvtudományi kategória. – In: XIV. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem, Balatonalmádi, 2012. május 20-24.
 • Kontaktushatások kisebbségi nyelvváltozatokban. – In: "Kárpátaljai napok". Pannon Egyetem, MFTK, Veszprém, 2012. március 27-31.
 • Deutsch als erste und Deutsch als zweite Fremdsprache im Kontext der europäischen Sprachenpolitik. –  In: "Deutsch als erste und/oder zweite Fremdsprache unterrichten", a Némettanárok Magyarországi Egyesületének éves konferenciája, Budapest, 2011. november 5.
 • Der Donauraum als kontaktlinguistisches Laboratorium: Interkulturalität, Mehrsprachigkeit und Hybridität in Mitteleuropa. – In: „Der Donau-Raum in Europa“, Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem, Budapest, 2011. május 19-20.
 • Mi is az az ’interkulturalitás’? – In: „Kultúrák dialógusa a soknyelvű Európában, VII.” Pécsi Tudományegyetem, BTK, Fordítástudományi Kutatóközpont, 2010. október 15-16.
 • Fremd-, Zweit- und Minderheitensprachen in Ungarn – als Problem- und Handlungsfeld für die Sprachenpolitik. – In: „Die Sprache und ihre Wissenschaft zwischen Tradition und Innovation”. 45. Linguistisches Kolloquium. Pannon Egyetem, Veszprém, Germanisztikai Intézet, 2010. szeptember 16-18.
 • Hybridität als sprachanalytische Kategorie. – „Wechselwirkungen”. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécsi Tudományegyetem, BTK, 2010. szeptember 9-11.
 • Auslandsgermanistische Forschungen im 21. Jahrhundert. – In: „Auslandsgermanistik: Forschungen im 21. Jahrhundert“ kerekasztal-beszélgetés, Jahrestagung der Gesellschaft Ungarischer Germanisten (GUG), ELTE, Budapest, 2010. május 28-29.
 • „Kontaktusgrammatika“: hibriditási jelenségek bilingvis beszédproduktumokban. – In: Nyelvelmélet és kontaktológia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2009. november 17-18.
 • Dinamika, sokszínűség és változás: modellek és koncepciók a mai német nyelv leírásához. – In: „Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban”. Az MTA Modern Filológiai Társasága, Budapest, 2009. június 24-25.
 • DaF-Unterricht, Germanistik und Deutsch als europäische Lingua franca. – In: „Germanistikunterricht in Ungarn und Deutsch als europäische Lingua franca“ kerekasztal-beszélgetés, Jahrestagung der Gesellschaft Ungarischer Germanisten (GUG), Debreceni Egyetem, 2009. május 29-30.
 • „Ungarndeutsche“ Forschungen: von der Sprachgeographie zur Soziolinguistik. – In: Minderheitensprachen unter soziolinguistischen Gesichtspunkten. Tagung im Rahmen des Projekts Interkulturalität diesseits und jenseits von Staatsgrenzen – als Problem für die Germanistik. Pannon Egyetem, Veszprém, Germanisztikai Intézet, 2008. november 28-29. [közösen Szilágyi-Kósa Anikóval].
 • Kultur und Interkulturalität als Arbeits- und Leitbegriffe in der angewandten Linguistik. – In: Tagung „Germanistik mit vielen Fragen”. Nyíregyházi Főiskola, 2008. november 25.
 • Variáció és innováció többközpontú és különösen heterogén nyelvekben: gondolatok a német nyelv kapcsán. – In: „Quo vadis philologia temporum nostrorum?” Korunk civilizációjának nyelvi képe. Feladatok és lehetőségek. Az MTA Modern Filológiai Társasága, Budapest, 2008. június 24-25.
 • Interkulturalität: Die unbekannte Bekannte. – In: Jahrestagung der Gesellschaft Ungarischer Germanisten und Internationale Konferenz „Germanistische Nachbarschaften: Deutschsprachige Regionale Kulturen Ostmitteleuropas”. Pécsi Tudományegyetem, 2008. május 30-31.
 • „Ungarndeutsche” Forschungen: Von der Sprachgeographie zur Soziolinguistik. – In: Minderheitensprachen unter soziolinguistischen Gesichtspunkten. Tagung im Rahmen des Projekts des Germanistischen Instituts der Pannonischen Universität Veszprém Interkulturalität diesseits und jenseits von Staatsgrenzen – als Problem für die Germanistik. Veszprém, 2007. november 28-29. [közösen Szilágyi-Kósa Anikóval].
 • Mindenki másképpen beszél egyformán: kommunikáció egynyelvűségi és többnyelvűségi körülmények között. – In: „Pannon Tudományos Nap“. A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és Veszprémi Területi Bizottsága: PE Nagykanizsa, 2007. október 10.
 • Mindenki másképpen beszél egyformán: a kommunikáció architektúrája többnyelvűségi körülmények között. – In: „Nyelvelmélet és nyelvhasználat”. Budapest: ELTE és Székesfehérvár: KJF, Budapest, 2006. október 30-31.
 • Kultúra – interkulturalitás és nyelv: problémák, módszerek és paradigmák. – In: „A kulturális ökológia problematikája a diszciplínák kereszttüzében”. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 2006. február 28.
 • Kultur und Interkulturalität als erkenntnisleitende Kategorien in der Sprachwissenschaft. – In: Jubiläumstagung anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Germanistik-Ausbildung in Pécs. Pécsi Tudományegyetem, 2006. október 5-6.
 • Transkulturelle Mehrsprachigkeit: Probleme von Theorie und Empirie. – In: „Aktuelle Themen in der Germanistik”. Kolloquium des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur an der JGYTFK der Universität Szeged und des Lehrstuhls für deutsche Philologie/Sprachdidaktik des Germanistischen Seminars an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universität Szeged, SZTE, 2005. október 6.
 • Interkulturalität als Forschungsgegenstand der Sprachwissenschaft. – In: „Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt“. Internationale Konferenz, veranstaltet vom Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Dániel-Berzsenyi-Hochschule Szombathely, BDF Szombathely, 2005. november 10-11.
 • Interkulturalität als Arbeitsfeld für die Sprachwissenschaft und den Deutschunterricht. – In: „Fremdsprache Deutsch europäisch – Neue Wege zum Sprachenlernen”. 2. Internationale Jahreskonferenz und Comenius-Kontaktbörse des DaF-Südost-Netzwerks, Budapest/Szigetszentmiklós, 2005. szeptember 9-11.
 • Az interkulturális kommunikáció mint a nyelvtudomány tárgya. – In: Interkulturális kommunikáció: nyelvi és kulturális sokszínűség Európában. Az MTA Modern Filológiai Társasága és az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszéke, Budapest, 2005. június 23-24.
 • Mi is az ‘interkulturális kommunikáció’? – In: A világ nyelvei és a nyelvek világa. Sokrétűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban. XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Miskolc, 2005. április 7-9.
 • Sprache und Identität unter Bedingungen transkultureller Mehrsprachigkeit: Überlegungen anhand deutscher Minderheiten. – In: „Multiple Identities. Conflicts and Chances for Citizenship in a European Union“, DAAD-ZEDES-Tagung, Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest, 2004. november 24-26.
 • Prolegomena zu einer interkulturellen bzw. transkulturellen Linguistik: Ein Problemabriss. – In: „Methodenprobleme in interkulturellen Forschungen.” Internationale germanistische Tagung, veranstaltet vom Germanistischen Institut der Universität Veszprém und dem Germanistischen Institut der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Veszprém, 7.-9. Oktober 2004.
 • A kétnyelvű diskurzus és a nyelvi-kommunikációs „norma”. – In: MTA VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának Budai László egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából rendezett ülése, Veszprém: VEAB, 2004. szeptember 27.
 • Diatopik im Deutschen. Varietätentheoretische Aspekte. – In: Germanistik im Dialog. Konferenz des Lehrstuhls für deutsche Sprache und Literatur der Hochschulfakultät für Lehrerausbildung „Gyula Juhász” an der Universität Szeged und des Lehrstuhls für deutsche Philologie/Sprachdidaktik des Germanistischen Seminars an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Szeged, 2004. szeptember 17-18.
 • Überlegungen anhand eines neuen deutsch-ungarischen und ungarisch-deutschen Handwörterbuchs. – In: Konferenz – Workshop Lexikographie. Loránd-Eötvös-Universität, Germanistisches Institut. Budapest, 2003. október 16-17. [közösen Uzonyi Pállal].
 • Methoden in einer ’interkulturellen Linguistik‘: Auf der Suche nach einem geeigneten Paradigma. – In: Methodenprobleme in interkulturellen Forschungen. Gemeinsame Arbeitstagung des Germanistischen Instituts an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und des Germanistischen Instituts an der Universität Veszprém. Veszprém, 2003. október 10-11.
 • Situation des Deutschen als Muttersprache/Minderheitensprache in Ungarn. – In: „Das Erbe der deutschen Sprache in Mitteleuropa”. Haus der Ungarndeutschen, Budapest, 2002. október 4-5.
 • Nyelvtanítás és nyelvtudás a felsőoktatásban: helyzetkép és perspektívák. – In: „A tömegképzés pedagógiai kihívásai a felsőoktatásban“ tudományos konferencia. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2002. szeptember 27.
 • Kisebbségi nyelvek – a kultúrák válaszútján vagy a transzkulturalitás jegyében? – In: Nyelvek és kultúrák találkozása. XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Szegedi Tudományegyetem JGYTFK, Szeged, 2002. március 27-29.
 • Duden-Grammatik auf Ungarisch: Probleme der Adaption. Ein Werkstattbericht. – In: Die deutsche Sprache im vielsprachigen Europa des 21. Jahrhunderts. Germanistische Konferenz, Universität Szeged, SZTE Szeged, 2001. szeptember 3-5.
 • Hochschulgermanistik in Ungarn zehn Jahre nach der Wende: Versuch einer Bilanz. – In: Jahrestagung der Gesellschaft ungarischer Germanisten. Universität Debrecen, 25.-26. Mai 2001.
 • Nyelv – politika – nyelvpolitika. – In: Aktuális nyelvfilozófiai kérdések. Az MTA VEAB Filozófiai Munkabizottsága. Veszprém, 2001. május 18.
 • Sprachkontaktforschung Deutsch-Ungarisch. Forschungsgeschichte und Gegenwartsaspekte. – In: Gedenktagung zu Ehren von Prof. Claus Jürgen Hutterer und Prof. Karl Mollay. Eötvös-Loránd-Universität Budapest, 2000. november 24.
 • Kleinwörterbücher – nicht für Kleine. – In: Tanárképzés és tudomány. Országos tudományos és módszertani konferencia. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 2000. aug. 31-szept. 1. [közösen Uzonyi Pállal].
 • Lexikográfiai műhelymunka: német–magyar és magyar–német kisszótárak. – In: A nyelv szerepe az információs társadalomban. X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2000. április 18-20. [közösen Uzonyi Pállal].
 • Germanisten- und Lehrerausbildung für Deutsch als Nationalitätensprache – am Beispiel der Universität Veszprém/Wesprim. – In: Deutschunterricht der Ungarndeutschen um die Jahrtausendwende – Sprache und Identitätsbildung. Konferenz, veranstaltet von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, Budapest, 2000. január 7-8.
 • Deutsche Sprache und Hochschulgermanistik im Spannungsfeld von Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. – In: Deutsch in Forschung und Lehre. Germanistische Konferenz des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Hochschule „Gyula Juhász” Szeged und des Seminars für deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. JGYTF Szeged, 1999. augusztus 30-31.
 • Die neuen Großwörterbücher im Dienst des Sprachlernens und -lehrens. – In: Jahrestagung 1999 des Ungarischen Deutschlehrerverbandes, Budapest, 1999. május 8.
 • Aktuelle Fragen der Zweisprachigkeit der Ungarndeutschen. – In: Sprache: Tradition und Geschichte. Eine wissenschaftliche Tagung, veranstaltet von der Selbstverwaltung der Ungarndeutschen in Szeged, 1999. május 3.
 • Nyelvi keveredés – bilingvis norma. – In: Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Veszprémi Egyetem, 1999. április 8-10.
 • Adalékok a német-magyar egybevető nyelvészet és a nyelvi érintkezések aktuális kérdéseihez. – In: MTA Veszprémi Területi Bizottsága ünnepi ülése a Magyar Tudomány Napja alkalmából, Veszprém: VEAB, 1998. november 2.
 • Halász Előd nagyszótárainak felújítási munkálatairól. – In: VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szombathely: BDTF, 1998. április 16-18. [közösen Uzonyi Pállal].
 • Aspekte ungarndeutscher Bildung und Kultur in Szegedin. – In: Begegnung in Pécs/Fünfkirchen. „Sprache und Literatur der deutschen Minderheiten in Europa”. Universität Fünfkirchen/Pécs, JPTE Pécs, 1992. szeptember 30.-október 4.
 • Zur Statik und Dynamik in der deutschen Phraseologie (am Beispiel der onymischen Phraseologismen). – In: Statik und Dynamik im deutschen Wortschatz. Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur an der Lajos-Kossuth-Universität Debrecen + Goethe-Institut Budapest; KLTE Debrecen, 1991. május 15-16.
 • Zur lexikographischen Erfassung deutscher Phraseologismen und Sprichwörter in Ungarn. – In: Budalex ’88; Euralex Third International Congress, Budapest, 1988. szeptember 4-9.
 • Mež"jazykovye frazeologičeskie ekvivalenty i prepodavanie inostrannych jazykov (na materiale russkogo i vengerskogo jazykov. – In: MAPRJAL. Naučnye tradicii i novye napravlenija v prepodavanii russkogo jazyka i literatury. Regionaľnaja konferencija rusistov oblastej Bač-Kiškun, Bekeš i Čongrad, Szeged, 1985. szeptember 16-17.
 • Állandósult szókapcsolatok az orosz általános-tudományos stílusú szövegekben. – In: A nyelvi közvetítés elmélete és gyakorlata. Országos alkalmazott nyelvészeti és szaknyelvoktatási konferencia. Miskolc, 1984. május 28-30.
 • A frazeológiai univerzálék és az idegen nyelvek tanítása. – In: III. Műszaki Felsőoktatási Oktatásmódszertani Konferencia; 5. szekció: Nyelvoktatás. Budapest, 1984. április 5-6.

Vendégelőadások

Magyarországi vendégelőadások 2012-től kezdődően:

 • Zweisprachigkeit: Begrifflichkeit und soziolinguistische Zugänge. – Pécsi Tudományegyetem, Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2012. április 4. (Meghívó: Dr. Klein Ágnes).
 • Sprachliche "Zweisamkeit": Kontaktkreativität im Deutschen. – Pécsi Tudományegyetem, Germanisztikai Intézet, 2012. március 22. (Meghívó: Prof. Dr. Szendi Zoltán).

Ugrás a lap tetejére.