1984. évi tanulmányok

  • Sind alle deutschen Redensarten wirklich deutsch? – In: Sprachpflege. – Leipzig 33 (1984) 9. - p. 127-129.
  • Személyiségformálási lehetőségek az idegen nyelvi nevelés komplex megközelítésében. – In: Módszertani Közlemények. – Szeged 24 (1984) 5. – p. 272-275.
  • A felsőfokú távoktatás és a posztgraduális képzés sajátos modellje: a Brit Nyitott Egyetem. – In: Felsőoktatási Szemle. – Budapest. 33 (1984) 9. – p. 573-576.
  • Eigennamen in deutschen phraseologischen Redewendungen. Eine etymologische und semantisch-stilistische Analyse. – In: Muttersprache. – Wiesbaden 95 (1984/85) 3-4. – p. 174-180.