Vendégelőadások Ukrajnában

  • Aktuelle Aspekte der Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Ungvári Állami Egyetem, Német Filológiai Tanszék, 1991. szeptember 20. (meghívó: Prof. Dr. Georg Melika).
  • Ethnokultur und Sprache der Ungarndeutschen. – Ungvári Állami Egyetem, Német Filológiai Tanszék, 1991. szeptember 19. (meghívó: Prof. Dr. Georg Melika).
  • Tendenzen in der Fremdsprachenlehrerausbildung in Ungarn. – Odesszai "K. D. Usinszkij" Állami Pedagógiai Főiskola, Idegen Nyelvi Tanszék, 1990. április 26. (meghívó: Dr. Aľvina M. Maljavina).