Közreműködés doktori, habilitációs és egyéb minősítő eljárásokban, valamint szakmai véleményezés professzori és hasonló kinevezéseknél (mindenkori munkahelyeimen kívül)

Ausztriában

 • 2021. március 3. Innsbrucki Egyetem, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Kegyes Erika, téma: „Aus was für einem Stoff sind sie gemacht?“ – Frauenbilder als formale und funktionale Konstruktionsmittel der Weiblichkeit. Diskursiv-rhetorische Analyse ausgewählter historischer Texte der ungarischen Bildkonstruktionskultur.

Finnországban

 • 2022. január 27. Turkui Egyetem, professzori pályázat (idegen nyelvek oktatása: szakdidaktika.
 • 2018. június 26. Tamperei Egyetem, professzori pályázat (német nyelv, kultúra és fordítástudomány).
 • 2010. február 22. Turkui Egyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Minna Maijala, téma: Integration und Vermittlung landeskundlicher Inhalte im Fremdsprachenunterricht.
 • 1998. május 27. Helsinki Egyetem, professzori pályázat (germán filológia: nyelvészet).

Kamerunban 

 • 2022. szeptember 12., Université de Yaoundé I, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Laurent Yannick Ndassi Tobika, téma: Kamerunisches kommunikatives Ethos im Sprachgebrauch kamerunischer Germanistikstudierender bzw. Deutschlernender: Eine theoretische und empirische Untersuchung in den Sprechakten Kompliment und Komplimenterwiderung.

Magyarországon

 • 2020. augusztus 24. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, az MTA doktora eljárás, a jelölt: Forgács Tamás, téma: Történeti frazeológia.
 • 2018. június 1. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, az MTA doktora eljárás, a jelölt: Csernicskó István, téma: 150 év nyelvpolitikája. A magyar és a vele érintkező nyelvek helyzete a mai Kárpátalja területén (1967-2017): összehasonlító nyelvpolitikai áttekintés.
 • 2015. június 25. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Hannemann-Tamás Natasa Zsófia, téma: Nemzetközi hallgatók biztonságstratégiái az FH Aachen Feshman Intézetének példáján.
 • 2014. december 12. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Feldné Knapp Ilona, téma: Universitäre DaF-Lehrerausbildung in Ungarn im Spannungsfeld von Tradition und neuen Herausforderungen.
 • 2013. június 4. Pécsi Tudományegyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Flögl Szilvia, téma: Strukturelle Entwicklungen im regionalen Varietätenspektrum – am Beispiel von Gernsheim und Gimbsheim. Eine empirische Studie zur modernen Sprachdynamikforschung des Deutschen.
 • 2013. március 19. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, az MTA doktora eljárás, a jelölt: Komlósiné Knipf Erzsébet, téma: Wandel im Wortschatz der deutschen Minderheitensprache. Am Beispiel des Deutschen in Ungarn.
 • 2012. június 15. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Erb Mária, téma: Korpusbasierte Untersuchungen zu den ungarischen Lehnwörtern der nachtürkischen deutschen Sprachinseln von Ungarn bis 1945.
 • 2011. december 5. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Márkus Éva, téma: Wortgeographie des Ofner Berglandes.
 • 2009. április 28. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest/Piliscsaba, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Tóth Sándor János, téma: Germanizmusok a szlovákban.
 • 2009. március 12. Pécsi Tudományegyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Mérai Györgyi, téma: Fachkommunikation und Fremdsprachenunterricht im Fachbereich Tourismus.
 • 2008. április 14. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Brdarné Szabó Rita, téma: Funktionen der Metonymie im Sprachvergleich unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen und des Ungarischen.
 • 2007. február 23. Pécsi Tudományegyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Molnár Krisztina, téma: Substantivdetermination im Deutschen und im Ungarischen (eine sprachtypologisch-kontrastive Analyse).
 • 2006. október 18. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: T. Litovkina Anna, téma: Antiproverbiumok: angol, orosz és magyar egybevetés.
 • 2006. április 21. Pécsi Tudományegyetem, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Muráth Judit, téma: Kétnyelvű gazdasági szaklexikográfia.
 • 2006. március 11. Pécsi Tudományegyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt neve: Jäger-Manz Mónika, téma: Primäre sprachliche Sozialisation und Sprachgebrauch mehrsprachiger Kinder ungarndeutscher Herkunft in Südungarn. Eine empirische soziolinguistische Erhebung zur Mehrsprachigkeit der deutschen Minderheit im frühen Kindesalter.
 • 2005. április 13. Pécsi Tudományegyetem, doktori eljárás (PhD), a jelölt neve: Zrínyi Andrea, téma: Analysen zu deutschen Abtönungspartikeln unter dem Aspekt der Übersetzung, Lexikographie und Didaktisierung.
 • 2004. január 27. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt neve: Dringóné Horváth Ida, téma: Wechselwirkung von Fachdidaktik und Technik im Zeitalter des Computers. Analyse und Evaluation des modernen Lehr- und Lernmediums „Elektronisches PC-Wörterbuch“ für Deutsch als Fremdsprache.
 • 2003. december 17. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Dávid Ágnes, téma: Sprachkontakte Deutsch-Ungarisch.
 • 2003. május 9. Pécsi Tudományegyetem, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Ódor László, téma: A multikulturális Svájc – a magyarországi némettanítás szempontjából.
 • 2002. április 29. Debreceni Egyetem, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Jiŕi Pilarsky, téma: Donausprachbund. Das arealistische Profil einer Sprachlandschaft.
 • 2002. február 20. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Harsányi Mihály, téma: A soproni német nyelv írott változatának szórendi vizsgálata.
 • 2001. április 29. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Komlósiné Knipf Erzsébet, téma: Die Substantivbildung in der Mundart. Ein Beitrag zur Substantivderivation am Beispiel einer ungarndeutschen Mundart.
 • 2000. október 20. Pécsi Tudományegyetem, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Nikolov Marianne, téma: Issues in English Language Education in Hungary.
 • 2000. szeptember 15. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Muráthné Péntek Judit, téma: Zweisprachige Fachlexikographie in Theorie und Praxis.
 • 2000. május 21. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Márkus Éva, téma: Sprachinseldialektologie anhand des Deutschen im Ofner Bergland.
 • 2000. február 15. Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanári kinevezés német nyelvészet szakterületen, a kinevezett személy: Ágel Vilmos.
 • 1999. december 13. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanács, "a nyelvtudomány kandidátusa" (CSc.) tudományos fokozat elnyerésére irányuló eljárás, a jelölt: Szalay Györgyi, téma: Interimsprachliche Defizite in Verhandlungen.
 • 1999. december 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Ulrich Langanke, téma: Elektronische Fachwörterbücher.
 • 1999. december 2. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Péteri Attila, téma: Abtönungspartikel kontrastiv Deutsch-Ungarisch.
 • 1999. június 25. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Gerner Zsuzsanna, téma: Zur Sprache und Identität in Nadasch/Mecseknádasd. Eine empirische Untersuchung zur Sprachkontaktsituation und Identitätsbildung in der ungarndeutschen Gemeinde Nadasch.
 • 1999. június 15. József Attila Tudományegyetem, Szeged, egyetemi docensi kinevezés német nyelvészet szakterületen, a kinevezett személy: Ágel Vilmos.
 • 1999. május 26. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Tóth Szergej, téma: Hatalom és nyelv: szociolingvisztikai megközelítés.
 • 1999. április 24. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Petneki Katalin, téma: Alkalmazott nyelvészet a német mint idegen nyelv oktatásában.
 • 1999. április 1. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, főiskolai tanári kinevezés, a kinevezett személy: Lipócziné Csabai Sarolta.
 • 1999. március 9. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanács, "a nyelvtudomány kandidátusa" (CSc.) tudományos fokozat elnyerésére irányuló eljárás, a jelölt: Erb Maria, téma: Lexikalische Entlehnungen als Folge von Kulturkontakt: diachrone Untersuchungen anhand des Deutschen als Minderheitensprache.
 • 1999. február 22. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Wild Katalin, téma: Zur komplexen Analyse der "Fuldaer" deutschen Mundarten Südungarns.
 • 1999. január 30. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Navracsics Judit, téma: Kisgyermekkkori háromnyelvű nyelvelsajátítás.
 • 1998. október 12. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Mohácsi János, téma: Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache.
 • 1998. június 19. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Szűcs Tibor, téma: Aspekte der Vermittlung des Ungarischen als Fremdsprache an Deutschsprachige.
 • 1998. május 30. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Bohák Krisztina, téma: A tolmácsolás elmélete és gyakorlata.
 • 1998. május 30. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Salánki Ágnes, téma: Német-magyar fordítástudomány.
 • 1998. május 4. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, habilitációs eljárás (Dr. habil.), a jelölt: Bradean-Ebinger Nelu, téma: Deutsch im Kontakt: als Minderheits- und als Mehrheitssprache in Mitteleuropa. Eine soziolinguistische Untersuchung zum Sprachgebrauch bei den Ungarndeutschen, Donauschwaben und Kärtner Slowenen.
 • 1997. december 5. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Szabari Krisztina, téma: A tolmácsolás elmélete és gyakorlata.
 • 1997. december 5. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Petneki Katalin, téma: Angewandte Linguistik im Deutschen als Fremdsprache.
 • 1997. szeptember 25. József Attila Tudományegyetem, Szeged, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Kispál Tamás, téma: Zweisprachige Sprichwörter-Lexikographie in Theorie und Praxis.
 • 1997. június 30. József Attila Tudományegyetem, Szeged, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Vincze László, téma: Német névtan: német-magyar névtani kapcsolatok, utcanév-kutatás.
 • 1997. február 10. József Attila Tudományegyetem, Szeged, egyetemi tanári pályázat német nyelvészet szakterületen, a kinevezett személy: Bassola Péter.
 • 1996, november 12. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, habilitációs eljárás (Dr. habil.), jelölt: Huszár Ágnes, téma: Soziolinguistische Aspekte der Sprachproduktion bilingualer Sprecher des Deutschen in Ungarn.
 • 1996. március 22. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, doktori eljárás (Dr. univ.), a jelölt: Murányiné Zagyvai Márta, téma: Kontrastive Phraseologie Deutsch-Ungarisch.
 • 1996. február 19. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, doktori eljárás (PhD), a jelölt: Terts István, téma: Kommunikationswissenschaft.
 • 1995. november 8. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanács, "az MTA doktora" (DSc.) tudományos cím elnyerésére irányuló eljárás, a jelölt: Kertész András, téma: Metalingvisztika: naturalizált tudományelméleti program.
 • 1995. augusztus 24. József Attila Tudományegyetem, Szeged, doktori eljárás (Dr. univ.), a jelölt: Lénárd Tibor, téma: Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestationen im Text der Österreichischen Reimchronik.
 • 1995. április 7. József Attila Tudományegyetem, Szeged, doktori eljárás (Dr. univ.), a jelölt: Koloman Brenner, téma: Dialektologie deutscher Sprachinseln entlang der österreich-ungarischen Grenze.
 • 1995. február 3. Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, főiskolai docensi kinevezés, a kinevezett személy: Lipócziné Csabai Sarolta.
 • 1993. október 12. József Attila Tudományegyetem, Szeged, doktori eljárás (Dr. univ.), a jelölt: Róka Marianne, téma: Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache in der Schweiz.
 • 1992. október 15. Magyar Tudományos Akadémia TMB, "a nyelvtudomány kandidátusa" (CSc.) fokozat elnyerésére irányuló eljárás, a jelölt: Holló Dorottya, téma: Angol-magyar egybevető idiomatika.
 • 1991. április 22. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Níregyháza, tanszékvezetői kinevezés, Német Nyelv és Irodalom Tanszék, a kinevezett személy: Barabás László.

Németországban

 • 2021. április 20. Augsburgi Egyetem, professzori pályázat (német nyelvtudomány; W3).
 • 2019. december 12. Európa-Egyetem, Flensburg, professzori pályázat (német mint idegen nyelv és szakdidaktika; W3).
 • 2008. június 12. Chemnitzi Egyetem, doktori eljárás (Dr. phil.), a jelölt: Attila Mészáros, téma: Wissenstransfer in computerfachlichen Zeitschriftenartikeln.
 • 2004. november 25. Augsburgi Egyetem, doktori eljárás (Dr. phil.), a jelölt: Timea Zarbach-Peter, téma: Verb und Valenz. Kontrastive Untersuchungen der deutschen und der ungarischen Gegenwartssprache unter valenztheoretischem Aspekt.
 • 1998. január 7. Konstanzi Egyetem, habilitációs eljárás (Dr. phil. habil.), a jelölt: Heinz-Helmut Lüger, téma: Satzwertige Phraseologismen. Eine pragmalinguistische Untersuchung.

Oroszországban

 • 2016. június 21. Állami Pedagógiai Egyetem, Moszkva, tudományos minősítő eljárás „a nyelvtudomány kandidtátusa“ (PhD-adekvát), a jelölt neve: Vitalij Krjakvin, téma: Frazeologizmy vysokogo stilja v sovremennom nemeckojazyčnom diskurse.

Szlovákiában

 • 2012. június 18. Selye János Egyetem, Révkomárom, doktori eljárás (PaedDr.), a jelölt neve: Kristina Ortmans, téma: Das Ungarnbild der deutschsprachigen Literatur im 17. und 18. Jahrhundert (am Beispiel des pikaresken Romans Georg Daniel Speers "Ungarischer oder Dacianischer Simplizissimus").
 • 2005. május 24. Eperjesi Egyetem, Eperjes/Prešov, professzori kinevezés általános nyelvészet szakterületen, a kinevezett személy: Ladislav Sisák.
 • 2004. június 11. Comenius Egyetem, Pozsony/Bratislava, professzori pályázat német nyelvészet szakterületen, a kinevezett személy: Lívia Adamcová.
 • 2004. május 6. Eperjesi Egyetem, Eperjes/Prešov, habilitációs eljárás, a jelölt: Ladislav Sisák, téma: Wortbildung im Slowakischen, im Ukrainischen und im Deutschen. 
 • 2004. május 2. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, habilitációs eljárás, a jelölt: Stefan Pongó, téma: Kontrastive Valenz im Dienste des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. 
 • 2003. április 30. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, doktori eljárás (PaedDr.), a jelölt: Tünde Roszová, téma: Österreichisches Deutsch als Thema im Deutschunterricht in der Slowakei.
 • 1994. bovember 28. Nyitrai Pedagógiai Főiskola, habilitációs eljárás, a jelölt: Stefan Pongó, téma: Kontrastive Valenz Deutsch-Slowakisch-Ungarisch.

Megjegyzés:
A MAB és egyéb szervezetek megbízásából készített és titoktartási kötelezettséggel járó bírálataimat, véleményezéseimet a fenti lista természetesen nem tartalmazza.

Ugrás a lap tetejére.