Doktori iskolák, doktori programok vezetése és azokban történő témavezetői közreműködés

Erfurti Egyetem:

Pannon Egyetem, Veszprém:

  • 2011–2019: közreműködés a Gazdaság- és Szervezéstudományi Doktori Iskolában az interkulturális kommunikáció szakterületen (2012 óta külső témevezetőként).
  • 2007–2012: a veszprémi Pannon Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának alapítója és vezetője; továbbá ennek keretében az Interkulturális nyelvészeti doktori alprogram vezetője (mind doktori iskola-vezetőként, mind törzstagként "megfelelt" akkreditációs minősítés a MAB-tól).
  • 2003–2007: alapítója és h. vezetője az Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskolájának: nyelvtudomány, neveléstudomány; ennek keretében továbbá az Interkulturális nyelvészeti doktori alprogram vezetője.
  • 1998–2002: alapító tag, oktató és témavezető a Nyelvpedagógiai Doktori Programban.

Külsősként:

  • 2016–: közreműködés az Eurázsiai Nemzeti L. N. Gumiljov-Egyetem, Nur-Szultán (Kazahsztán) PhD-programjában idegen nyelvi filológia szakterületen.
  • 2007–2012: közreműködés a révkomáromi Selye János Egyetem doktori képzésében.
  • 2003–2012: témavezetés az ELTE Fordítástudományi Doktori Programjában.
  • 1993–2014: oktatás, majd témavezetés a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori iskolájában.
  • 2000: oktatás a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programjában.

A témavezetett értekezésekről ⇒ itt található áttekintés.